Университетът Ходжс останете близо до Go Far Logo

Добре дошли в библиотеката в университета Ходжес

За да отговори на вашите нужди, библиотеката на Тери П. Макмехан предлага разнообразни услуги и материали на студенти, преподаватели, служители и възпитаници на университета в Ходж.

Ние ви улесняваме да получите необходимата информация. Свържете се с тематичен специалист, който да ви води през изследвания, да намерите място за самостоятелно или с група и да намерите книги, статии и други, за да подкрепите академичния си опит. Спрете на посещение! Ние сме тук, за да помогнем.

E-библиотека

Търсете в библиотеката информация, статии, списания, книги, електронни книги, филми, документи за електронно правителство и други чрез нашата колекция от специализирани академични ресурси. Много артикули са достъпни онлайн веднага. Повечето физически материали се проверяват за 3-4 седмици и се подновяват 2 пъти. Междубиблиотечните заеми ни позволяват да намираме допълнителни материали от почти всяка колекция в страната.

Лого на университета Ходжес - Писма с икона Хоук
Translate »