Logo Prifysgol Hodges Aros yn Agos

Croeso i'r Llyfrgell ym Mhrifysgol Hodges

Er mwyn helpu i ddiwallu'ch anghenion, mae Llyfrgell Terry P. McMahan yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a deunyddiau i fyfyrwyr, cyfadran, staff a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Hodges.

Rydyn ni'n ei gwneud hi'n hawdd i chi gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Cysylltu ag arbenigwr pwnc i'ch tywys trwy ymchwil, dod o hyd i le i astudio ar eich pen eich hun neu gyda grŵp, a dod o hyd i lyfrau, erthyglau a mwy i gefnogi'ch profiad academaidd. Stopiwch heibio am ymweliad! Rydyn ni yma i helpu.

E-Lyfrgell

Chwiliwch yn y llyfrgell am wybodaeth, erthyglau, cyfnodolion, llyfrau, e-lyfrau, ffilmiau, dogfennau e-lywodraeth, a mwy trwy ein casgliad o adnoddau academaidd arbenigol. Mae llawer o eitemau ar gael ar-lein ar unwaith. Mae'r rhan fwyaf o ddeunyddiau corfforol yn edrych am 3-4 wythnos ac yn adnewyddu 2 waith. Mae benthyciadau rhyng-lyfrgell yn caniatáu inni ddod o hyd i ddeunyddiau ychwanegol o bron unrhyw gasgliad yn y wlad.

Logo Prifysgol Hodges - Llythyrau gydag Hawk Icon
Translate »