Inivèsite Hodges rete tou pre ale lwen Logo

Akonplisman Elèv ak Endikatè Pèfòmans Enstitisyonèl

Siksè elèv nan reyisit objektif pèsonèl oswa pwofesyonèl se misyon an premye nan Inivèsite Hodges. Inivèsite a mezire siksè elèv yo ak pèfòmans enstitisyonèl nan plizyè fason, ki gen ladan pousantaj travay / plasman elèv yo, pwodiktivite degre, retansyon elèv yo ak pèsistans, pousantaj gradyasyon, ak nivo dèt elèv yo.

Pousantaj retansyon anyèl la defini kòm pousantaj elèv k ap chèche degre ki enskri nan yon tèm otòn ki te toujou enskri nan tèm otòn sa a. Pousantaj retansyon anyèl yo kalkile pou tou de premye fwa nan Hodges ak tout elèv ki enskri yo. Pousantaj retansyon pou elèv bakaloreya yo bay anba a. Sib la mete nan Inivèsite Hodges varye ki baze sou kòwòt la, ak 40% pou premye fwa nan Hodges ak 60% pou tout elèv ki enskri yo.

KOORTT TONN 2012 - 2013 TONN 2013 - 2014 TONN 2014 - 2015 TONN 2015 - 2016 TONN 2016 - 2017 TONN 2017 - 2018 TONN 2018 - 2019 TONN 2019 - 2020
Premye tèm nan Hodges
Bachelor 55% 52% 55% 55% 45% 50% 40% 45%
Tout elèv ki enskri
Bachelor 65% 63% 65% 69% 61% 63% 68% 63%
Logo Inivèsite Hodges - Lèt ak Icon Hawk

Elèv yo souvan rapòte ke premye manda yo nan kolèj se pi difisil la, espesyalman pou moun ki ap retounen lekòl apre yon absans pwolonje, ki moun ki travay a plen tan, epi ki ap sipòte fanmi yo. Inivèsite Hodges rive jwenn elèv ki gen sèvis ki fèt pou ede yo gen siksè - sitou pandan premye tèm kritik sa a.

To Persistence Term la defini kòm pousantaj elèv k ap chèche degre ki enskri nan yon tèm otòn ki toujou enskri nan tèm sezon fredi sa a. To pèsistans tèm yo kalkile pou tou de premye fwa nan Hodges ak tout elèv ki enskri yo.

Anba la a se pousantaj yo tèm-a-tèm pèsistans pou tout elèv k ap chèche degre; vrè nevyèm ane yo (premye fwa nan kolèj); ak elèv yo veteran, ak chak kòwòt rive oswa depase 50% sib Inivèsite Hodges la pou premye fwa nan Hodges ak 70% sib pou tout elèv ki enskri yo. Done yo montre ke yon gwo majorite elèv yo reyisi nan premye manda yo epi re-enskri nan Inivèsite Hodges pou dezyèm manda yo nan kolèj.

PREMYE FWA NAN HODGES COHORT TONBE 2012 -WINTER 2013 TONBE 2013 -WINTER 2014 TONBE 2014 -WINTER 2015 TONBE 2015 -WINTER 2016 TONBE 2016 -WINTER 2017 TONBE 2017 -WINTER 2018 TONBE 2018 -WINTER 2019 TONBE 2019 -WINTER 2020 TONBE 2020 -WINTER 2021
Elèv k ap chèche degre 70% 71% 75% 70% 67% 71% 58% 60% 74%
Vrè Freshmen 71% 74% 77% 61% 66% 72% 53% 51% 70%
Tout elèv ki enskri KORT TONBE 2012 -WINTER 2013 TONBE 2013 -WINTER 2014 TONBE 2014 -WINTER 2015 TONBE 2015 -WINTER 2016 TONBE 2016 -WINTER 2017 TONBE 2017 -WINTER 2018 TONBE 2018 -WINTER 2019 TONBE 2019-ivè 2020 * TONBE 2020 -WINTER 2021
Elèv k ap chèche degre 75% 77% 76% 78% 75% 76% 76% 65% * 76%
Elèv Veteran 73% 78% 72% 83% 78% 79% 84% 72% * 84%

* REMAK: Tèm sa a te deranje akòz fèmti lekòl la pou yon ti tan pou pandemi SARS-COV-2 la.

Estatistik ekstèn yo itilize pou valide estatistik travay entèn yo. Sous done yo itilize se Pwogram Enfòmasyon sou Plasman Edikasyon ak Fòmasyon Florid (FETPIP), ki kolekte done sou enstitisyon endepandan kolèj ak inivèsite Florid (ICUF). Nan done ki pi resan pibliye yo, Inivèsite Hodges klase trè wo an konparezon ak kanmarad ICUF li yo, ak elèv Hodges toujou plase nan senk an tèt pou salè mwayèn chak ane pou elèv ki gradye nan bakaloreya anplwaye ant 2011 ak 2019. Sib Inivèsite Hodges la pou elèv yo rapòte pa FETPIP ki te touche yon bakaloreya inivèsitè epi ki ap travay se 65%.

ANE Kantite bakaloreya NIMEWO ANPLWAYE Pousantaj nan bakaloreya diplome travay Mwayèn salè anyèl pou bakaloreya bakaloreya HU'S RANM NAN PARYE ICUF
2011 329 244 74% $ 37,940 1
2012 295 214 73% $ 39,092 1
2013 274 205 75% $ 36,166 1
2014 288 198 69% $ 38,334 4
2015 257 202 79% $ 43,179 1
2016 208 142 68% $ 41,691 4
2017 220 170 77% $ 47,092 2
2018 177 123 70% $ 47,176 4
2019 162 112 69% $ 51,300 4

Paske nan difikilte sa yo ak konparezon pousantaj gradyasyon nan divès enstitisyon, yon sèl mezi responsablite valab Inivèsite Hodges itilize yo demontre siksè elèv yo se pwodiktivite degre. Pwodiktivite degre se yon ekspresyon kantite total degre yo akòde nan yon ane akademik kòm yon pousantaj nan plen tan ekivalan (FTE) enskripsyon jan yo te rapòte nan entegre Integrated Postsecondary Data Data System (IPEDS). Se poutèt sa, pwodiktivite degre se yon refleksyon nan siksè elèv an jeneral, olye ke pou yon ti segman nan kò elèv inivèsite a, epi li bay yon mezi ki valab nan siksè atravè enstitisyon miltip. Malgre ke Hodges te fè eksperyans nimewo enskripsyon pi ba nan dènye ane yo, tab la montre siksè ki konsistan nan pwodiktivite degre, ak 29 degre bay pou chak 100 FTE nan 2019-2020, depase sib aktyèl la nan 25 degre pou chak 100 FTE.

ANE ENSKRIPSYON FTE Degre akòde PWODIKSYON DEGRA
(DEG POU 100 FTE)
2009 - 2010 2,274 576 25
2010 - 2011 2,486 610 25
2011 - 2012 2,390 646 27
2012 - 2013 2,176 598 27
2013 - 2014 1,913 559 29
2014 - 2015 1,778 500 28
2015 - 2016 1,473 439 30
2016 - 2017 1,461 441 30
2017 - 2018 1,115 406 36
2018 - 2019 1,015 385 38
2019 - 2020 876 256 29
Pousantaj gradyasyon entèn nan 150%
Elèv bakaloreya ki ap chèche degre Fall 2007 Fall 2008 Fall 2009 Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014
Premye fwa nan Hodges kòwòt 40% 44% 30% 30% 30% 31% 27% 33%
Transfè-nan kòwòt 51% 54% 36% 35% 35% 38% 33% 42%
IPEDS AN jeneral pousantaj nan 150%
Elèv bakaloreya ki ap chèche degre Fall 2007 Fall 2008 Fall 2009 Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014
An jeneral IPEDS Gradyasyon To 30% 29% 30% 25% 27% 22% 26% 28%

Pou pi byen reprezante Inivèsite Hodges, nouvo mezi rezilta IPEDS la te fèk chwazi kòm endikatè SACSCOC kle pou fini nou an. Malgre ke mezi sa a te ranmase sèlman pou kèk ane (ak dènye a nan 2020-2021 pou kòwòt la 2012), analiz tandans debaz la montre ke, ak enklizyon nan elèv yo transfè-a ak a tan pasyèl, ki plis presizyon kaptire k ap travay granmoun retounen nan lekòl la, pousantaj an jeneral prim 8-ane tonbe nan sib etabli nou an 30%.

Translate »