Nevezze el a Hodges Hawk kabaláját!

Nevezze el a Hodges Hawk Graphic nevet

Szeretnénk a segítségét!

 

A Hodges Hawk kabalánk, de a mi Sólymunknak neve kell.

Ez a verseny nyitott a Hodges Egyetem minden oktatójának, munkatársainak, hallgatóinak, öregdiákjainak és a közösségnek. A bejegyzést küldje el e-mailben a következő címre: Marketing@hodges.edu. Adja meg az utó- és vezetéknevét, az e-mail címét és a Hawk egy nevét.

Hivatalos szabályok és információk

Szabályok:

SEMMILYEN VÁSÁRLÁS NEM SZÜKSÉGES a belépéshez vagy a nyeréshez. A vásárlás nem növeli a nyerés esélyét.

 1. Jogosultság: A versenyre csak a Hodges Egyetem oktatói, munkatársai, hallgatói és öregdiákjai pályázhatnak. A verseny csak az Egyesült Államok legális lakosai számára nyitott, és ott semmis, ahol a törvény tiltja. A versenyre az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvény és szabályozás vonatkozik. Érvénytelen, ahol tilos.
 2. Egyetértés a szabályokkal: A részvétellel a Pályázó („Ön”) vállalja, hogy teljes mértékben feltétel nélkül köti ezeket a szabályokat, és Ön kijelenti és szavatolja, hogy teljesíti a jogosultsági követelményeket. Ezenkívül Ön elfogadja, hogy a Hodges Egyetem döntéseit véglegesnek és kötelező erejűnek fogadja el, mivel az a verseny tartalmához kapcsolódik.
 3. Versenyidőszak: A pályaműveket 15. szeptember 2020-én, kedden, EST 7: 00-kor és szeptember 30-án, szerdán, 11:59 EST-kor érjük el. Az összes nevezést 30. szeptember 2020-án, szerdán, EST 11: 59-kor kell megkapni e-mailben a következő címre: Marketing@hodges.edu.
 4. Hogyan Enter: A nevezésnek meg kell felelnie a verseny minden meghatározott követelményének, hogy nyerhessen. A hiányos vagy a szabályokat vagy előírásokat be nem tartó pályaműveket a Hodges Egyetem saját belátása szerint kizárhatjuk. Csak egyszer adhat meg, megadva azt a nevet, amely szerinted a Hodges University Hawk-nak rendelkeznie kell. A szabályok kijátszására több e-mail cím, identitás vagy eszköz használatával nem adhat meg többet, mint azt jelezte. Ha csalárd módszereket alkalmaz, vagy egyéb módon megpróbálja kijátszani a szabályokat, akkor a beadványa a Hodges Egyetem kizárólagos döntése alapján eltávolítható a jogosultságtól.
 5. Díjak: A verseny győztese egy Hodges Hawk plüss játékot kap. Ha több jelentkező ugyanazt a nyertes nevet adja be, akkor véletlenszerűen kiválasztanak egy nyertest. A nyeremény átruházhatatlan. A nyereményekkel kapcsolatos minden költség, ideértve minden korlátozás nélkül a szövetségi, állami és / vagy helyi adókat, a Nyertes kizárólagos felelőssége. A nyeremény nem helyettesíthető, a nyeremény átadása / átruházása másoknak, illetve a készpénznek megfelelő összeg kérése a nyertes által nem megengedett. A nyeremény elfogadása engedélyt jelent a Hodges Egyetem számára, hogy további díjazás nélkül használja Winner nevét, hasonlatosságát és belépését reklámozás és kereskedelem céljából, hacsak a törvény nem tiltja. A Hodges Egyetem, saját belátása szerint, több Hodges Hawk plüss játékot is odaítélhet a belépőknek.
 6. Esély: A nyerés esélye a beérkezett pályázatok számától függ.
 7. A nyertes kiválasztása és értesítése: A győztest a Hodges Egyetem Végrehajtó Tanácsa választja ki. A nyertest e-mailben értesítjük a nyertes kiválasztását követő két napon belül. A Hodges Egyetem nem vállal felelősséget azért, mert a nyertes nem kapott értesítéseket spam, levélszemét vagy más biztonsági beállítások miatt, vagy a Winner helytelen vagy egyébként nem működő kapcsolattartási adatok megadásáért. Ha a nyertessel nem lehet kapcsolatba lépni, az nem jogosult, a nyereményt az igénylésről szóló értesítés elküldésétől számított hét munkanapon belül nem igényli, vagy a kitöltött és kitöltött nyilatkozatot nem adja vissza időben, és szükség szerint felszabadítja, a nyeremény elveszhet, és egy másik nyertes kiválasztott. A nyertesnek a versenyen felajánlott nyeremény átvételének feltétele minden szövetségi, állami és helyi törvény és rendelet betartása. A GYŐZTES EZEK A SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE (A HODGES EGYETEM EGYESÜLETES DISZKREZÁCIÓJÁN) a PÁLYÁZAT GYŐZTESÍTŐÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN EREDMÉNYES, A GYŐZTES MINDEN PRIVILÉGIÁJA AZONNAL MEGSZŰNT.
 8. Az Ön által biztosított jogok: A versenyre történő nevezéssel Ön kijelenti és szavatolja, hogy a pályázat eredeti szerzői alkotás, és nem sérti harmadik fél tulajdonjogát vagy szellemi tulajdonjogát. Ha a nevezés sérti egy másik személy szellemi tulajdonjogát, akkor a Hodges Egyetem kizárólagos belátása szerint kizárják. Ha a bejegyzés tartalma állítólag bármely harmadik fél bármely tulajdonjogának vagy szellemi tulajdonjogának megsértését jelenti, akkor kizárólag saját költségén védheti meg vagy rendezheti ezeket az igényeket. Ön köteles megtéríteni, megvédeni és ártalmatlanul tartani a Hodges Egyetemet minden olyan perrel, eljárással, követeléssel, felelősséggel, veszteséggel, kárral, költséggel vagy költséggel szemben, amelyet a Hodges Egyetem ilyen jogsértésből vagy kifogásból eredhet, elszenvedhet vagy fizetésre kötelezhet. harmadik fél jogainak gyanúja.
 9. Felhasználási feltételek: A Hodges Egyetem fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze a versenyt, ha vírus, hiba, nem engedélyezett emberi beavatkozás, csalás vagy a Hodges Egyetem hatáskörén kívül eső egyéb ok megrontja vagy befolyásolja az adminisztrációt, a biztonságot, a verseny tisztességessége vagy megfelelő lebonyolítása. Ebben az esetben a Hodges Egyetem kiválaszthatja a Nyertest az összes jogosult pályamű közül, amelyet a Hodges Egyetem által tett intézkedés előtt és / vagy után (adott esetben) kaptak. A Hodges Egyetem fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon minden olyan személyt, aki megtépázza vagy megkísérli megváltoztatni a nevezési folyamatot, vagy a verseny vagy a weboldal működését, vagy megsérti ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. A Hodges Egyetemnek jogában áll saját belátása szerint fenntartani a verseny integritását, bármilyen okból érvényteleníteni a szavazatokat, ideértve, de nem kizárólag: ugyanazon felhasználó több bejegyzése különböző IP-címekről; több bejegyzés ugyanarról a számítógépről, meghaladva a versenyszabályok által megengedett értéket; vagy botok, makrók, szkriptek vagy más technikai eszközök használata a belépéshez. A belépők bármely olyan kísérlete, amely szándékosan károsít bármely webhelyet, vagy aláássa a verseny törvényes működését, a büntetőjogi és polgári törvények megsértését jelentheti. Ilyen kísérlet esetén a Hodges Egyetem fenntartja a jogot, hogy a törvényben megengedett legteljesebb mértékben kártérítést kérjen.
 10. A felelősség korlátozása: A belépéssel elfogadja, hogy ártalmatlan és szabadon engedi a Hodges Egyetemet és leányvállalatait, leányvállalatait, reklám- és promóciós ügynökségeket, partnereket, képviselőket, ügynököket, utódokat, megbízottakat, alkalmazottakat, tiszteket és igazgatókat minden felelősség, betegség, sérülés, halál, veszteség, peres eljárás, kártérítés vagy kár, amely közvetlenül vagy közvetve bekövetkezhet, akár gondatlanságból, akár nem, az alábbiak miatt: (i) az ilyen belépő részvétele a versenyen és / vagy bármilyen más elfogadtatása, birtoklása, használata vagy visszaélése nyeremény vagy annak bármely része; (ii) bármilyen műszaki hiba, ideértve, de nem kizárólag, bármely számítógép, kábel, hálózat, hardver, szoftver vagy más mechanikai berendezés meghibásodását; (iii) bármilyen adás, telefon vagy internet szolgáltatás elérhetetlensége vagy hozzáférhetetlensége; (iv) engedély nélküli emberi beavatkozás a belépési folyamat vagy a promóció bármely részében; (v) elektronikus vagy emberi hiba a promóció adminisztrációjában vagy a nevezések feldolgozásában.
 11. viták: Ezt a versenyt az Egyesült Államok és [az Ön államának / tartományának] törvényei irányítják, NEM TUDOMÁNYOSAN A TÖRVÉNYDOKTRINOK ELLEN. A versenyen való részvétel feltételeként a résztvevő vállalja, hogy minden olyan vitát, amelyet a felek nem tudnak megoldani, valamint a versenyből eredő vagy azzal összefüggő keresetek okait egyedileg kell megoldani, csoportos fellépés bármilyen formája nélkül , kizárólag [az Ön államában / tartományában] illetékes bíróság előtt. Ezenkívül bármely ilyen vita során a résztvevő semmilyen körülmények között nem szerezhet díjakat, és ezennel lemond a büntető, járulékos vagy következményes károk jogairól, ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, kivéve a résztvevő tényleges zsebköltségeit ( azaz a versenyre való nevezéssel kapcsolatos költségek). A résztvevő ezenkívül lemond minden jogáról, hogy a károkat megsokszorozzák vagy növeljék.
 12. Adatkezelési tájékoztató: A bejegyzéssel benyújtott információkra a Hodges Egyetem honlapján szereplő adatvédelmi irányelvek vonatkoznak. Az adatvédelmi irányelvek elolvasásához kattints ide.
 13. Győztesek listája: A Nyertes nevének vagy a Hivatalos Szabályzat másolatának megszerzéséhez küldje el kérését egy bélyegzett, saját címzett borítékkal együtt a következő címre: Hodges University Marketing Department, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. A kérelmeket legkésőbb 23. október 2020-ig kell megkapni.
 14. Szponzor: A verseny szponzora a Hodges University Marketing Department, 2647 Professional Circle, Nápoly, FL 34119, USA.
Translate »